รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมพื้นที่การจ่ายน้ำ ในจังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมพื้นที่การจ่ายน้ำ ในจังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมพื้นที่การจ่ายน้ำ ในจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3) นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.ข.1 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่การจ่ายน้ำ และแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาจันทบุรี พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับนำลงพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อวางแผนเพิ่มการผลิต และบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงเพียงพอ รองรับการเจริญเติบโตของตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก

เลื่อนขึ้นข้างบน