รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภารกิจการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภารกิจการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรี

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภารกิจการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3) นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.ข.1 และคณะฯ ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน