รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบปะผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบปะผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออก

รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) การประปาส่วนภูมิภาค ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  พบปะผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3) นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.ข.1 และคณะฯ ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบปะผู้นำท้องถิ่นภาคตะวันออก ณ หอจดหมายเหตุจันทบุรี และเยี่ยมชมชุมชนริมน้ำจันทบูร ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการจัดการตนเอง พัฒนาการท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

เลื่อนขึ้นข้างบน