กปภ.สาขาคลองใหญ่ ดำเนินการล้างระบบผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ดำเนินการล้างระบบผลิต

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ดำเนินการล้างระบบผลิต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายกัมพล  สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสายงาน ดำเนินการล้างระบบผลิต ณ สถานีผลิตน้ำบางอิน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อให้การผลิตที่ได้มาตรฐาน ปฏิบัติการในรูปแบบมุ่งผลสำเร็จที่เป็นเลิศ และเป็นการปลูกฝังให้พนักงานได้ตะหนึกถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

เลื่อนขึ้นข้างบน