กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยมี นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยมีการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความผูกพันตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ /๒๕๖๑ ได้แก่ นายอารักษ์ ศิริชัยวัฒนา ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล ๔

เลื่อนขึ้นข้างบน