กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด

กปภ.สาขาวัฒนานคร  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดย นายอดิศักดิ์ ไมตรี หัวหน้างานบริการฯ นายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร เพื่อร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน