การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า โดยนายมนตรี อุทัยศรี มอบหมายให้พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบางคล้า ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสามร่ม ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

พร้อมกันนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ไปร่วมกิจกรรมแจกประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมนำแผ่นพับ แจกประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจและพึงพอใจจากลูกค้า

เลื่อนขึ้นข้างบน