กปภ.สาขาบางคล้า ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

กปภ.สาขาบางคล้า ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ออกบริการรับค่าน้ำและรับคำร้องขอติดตั้ง บริเวณ พื้นที่สถานีจ่ายน้ำคลองหลวงแพ่ง ซึ่งลงพื้นที่ให้บริการเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ

บริเวณ พื้นที่รับโอนผู้ใช้น้ำจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา และสาขาบางปะกง ซึ่งเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าที่มาใช้บริการ และได้รับคำชมถึงการบริการที่

รวดเร็วทันใจ

เลื่อนขึ้นข้างบน