กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมาบโป่ง ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมาบโป่ง ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่

กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมาบโป่ง ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่

                 เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยทีมงานผลิต ลงพื้นที่บริเวณสถานีผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง เพื่อให้คำแนะนำในขั้นตอนการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ร่วมกับกับเจ้าหน้าที่อบต.มาบโป่ง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เพื่อที่ประชาชนในพื้นที่จะได้มีน้ำที่ใสสะอาด และได้มาตรฐานไว้อุปโภค บริโภค 

เลื่อนขึ้นข้างบน