กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม โรง1,000 ช่อง 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม โรง1,000 ช่อง 2

กปภ.สาขาพนัสนิคม ล้างถังตกตะกอนสถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม โรง1,000 ช่อง 2

                          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยงานผลิต ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรง1,000 ช่อง 2สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลียม ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน