กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้บริการเชิงรุก ลงพื้นที่แจกแผนผังการติดตั้งมิเตอร์ประปาบริเวณตำบลหน้าประดู่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้บริการเชิงรุก ลงพื้นที่แจกแผนผังการติดตั้งมิเตอร์ประปาบริเวณตำบลหน้าประดู่

กปภ.สาขาพนัสนิคม ให้บริการเชิงรุก ลงพื้นที่แจกแผนผังการติดตั้งมิเตอร์ประปาบริเวณตำบลหน้าประดู่

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยทีมงานบริการ ลงพื้นที่บริเวณตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบปะประชาชน ให้บริการเชิงรุก แจกแผนผังการติดตั้งมิเตอร์ประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะขอใช้น้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน