กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน Home care ครั้งที่ 3/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน Home care ครั้งที่ 3/2561

กปภ.สาขาพนัสนิคม ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน Home care ครั้งที่ 3/2561

                    วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพนัสนิคม โดยนายสมชาย สนใจ (เป็นตัวแทนผู้จัดการ) พร้อมทั้งพนักงาน ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กันHome Care ครั้งที่ 3/2561 ให้บริการรับคำขอติดตั้งมิเตอร์ประปา/ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านหน้าประดู่จำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อมาติดต่อที่สำนักงานประปา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (ขอขอบคุณเทศบาลตำบลหน้าประดู่)

เลื่อนขึ้นข้างบน