กปภ.เขต ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.เขต ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต ๑ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) และนายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๑ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กปภ.เขต ๑ จังหวัดชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน