กปภ.สาขาบ้านโป่่ง ดำเนินการลดน้ำสูญเสียตามแผนปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านโป่่ง ดำเนินการลดน้ำสูญเสียตามแผนปี 2561

กปภ.สาขาบ้านโป่่ง ดำเนินการลดน้ำสูญเสียตามแผนปี 2561

นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกล้างมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย ตามแผนลดน้ำสูญเสียประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

เลื่อนขึ้นข้างบน