การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช จัดโครงการ “โครงการประปาเพื่อประชารัฐ” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช จัดโครงการ “โครงการประปาเพื่อประชารัฐ” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช จัดโครงการ “โครงการประปาเพื่อประชารัฐ” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ เพชรประเสริฐ ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช มอบหมายให้นายสุรพล พลเสน หัวหน้างานผลิต (รักษาการแทนผู้จัดการ) พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดฯ ดำเนินการขานรับนโยบายรัฐบาล "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยดำเนินการเดินท่อประปาภายในบ้านให้กับบ้านคนยากจน ตามโครงการบ้านจิตอาสาคนเดิมบาง และแนะนำการบำรุงรักษาท่อน้ำ โดยไม่คิดค่าแรง ผลตอบรับลูกค้าประทับใจและขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคที่มีโครงการดีออกมา ได้ร่วมช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน