กปภ.สาขาบบ้านโป่ง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบบ้านโป่ง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาบบ้านโป่ง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.30 น. เพื่อซ่อมท่อ A/C ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน ข้างบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด เป็นเหตุทำให้น้ำไม่ไหลหรือไหลออ่น ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงบ้านโป่งถึงแยกท่าใหญ่ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 032 - 211 - 407

เลื่อนขึ้นข้างบน