กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน มกราคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน มกราคม 2561

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน มกราคม 2561

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน มกราคม 2561

  กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย นายไพนิช  นิพขันธ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน ม.ค.2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานและ ปรัปรุงแนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน