กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "โครงการวิ่งด้วยใจ..มอบให้โรงพยาบาลชลบุรี" โดย เชษฐ์ สไมบัฟฟาโล่ และทีมงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "โครงการวิ่งด้วยใจ..มอบให้โรงพยาบาลชลบุรี" โดย เชษฐ์ สไมบัฟฟาโล่ และทีมงาน

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "โครงการวิ่งด้วยใจ..มอบให้โรงพยาบาลชลบุรี" โดย เชษฐ์ สไมบัฟฟาโล่ และทีมงาน

กปภ.ชลบุรี บริการน้ำดื่ม "โครงการวิ่งด้วยใจ..มอบให้โรงพยาบาลชลบุรี" โดย เชษฐ์ สไมบัฟฟาโล่ และทีมงาน

วันนี้ (14 .. 61) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายสมเกียรติ บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วย นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 3, นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม "โครงการวิ่งด้วยใจ..มอบให้โรงพยาบาลชลบุรี" นำโดย คุณเชษฐ์ สไมบัฟฟาโล่ (นายวรเชษฐ์ เอ็มเปีย) และเพื่อนจิตอาสา ร่วมวิ่ง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผ่านโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ และถนนพระยาสัจจา กลับมาสิ้นสุด ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย กปภ.สาขาชลบุรี () ร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด ให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และประชาชน ตลอดระยะทาง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนาศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Smart Excellent Center) ภาคตะวันออก ท้ายสุด กปภ.สาขาชลบุรี () ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลจากทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน และสนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลกับโรงพยาบาลชลบุรี มา ณ ที่นี้ด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

โทรศัพท์. 0-3827-4865-6 ต่อ 109

เลื่อนขึ้นข้างบน