การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี  ร่วมโครงการ  “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2561 เวลาประมาณ 08.00 น. - 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ  โรงเรียนบ้านวังดินสอ หมู่ที่ 1 ตำบลวังท่าช้าง  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายประสิทธิ์  สุขสมกลิ่น  หัวหน้างานผลิต  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ออกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา แจกน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 100 โหล ให้กับหน่วยราชการและประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน