กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ปรจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณตลาดเกาะขนุน อ.พนมสารคาม.ฉะเชิงเทรา โดยออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านและนอกบ้าน และให้ความรู้เรื่องระบบประปาในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน