กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561

กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 5/2561 บริเวณบ้านในเวียง ม.2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้เชิญชวนผู้ใช้น้ำกดถูกใจกดถูกใจเพจFace book และLine ประปาเพื่อแจ้งขัอมูลข่าวสารต่างๆ ให้บริการแจกแผ่นพับ กปภ. กรอกแบบสอบถาม Relation A B C และให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำให้เป็นปัจจุบัน

เลื่อนขึ้นข้างบน