กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมแรงร่วมใจล้างถังตกตะกอน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดย นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกามอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานผลิต นำโดย นายอาณัติ บุญเรือง หัวหน้างานผลิตพร้อมพนักงานสังกัดงานผลิตทุกคน ร่วมแรงร่วมใจล้างกรองและถังตกตะกอน เพื่อให้น้ำประปาสะอาดปลอดภัยตามแนวทางการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน