กปภ.สาขาผักไห่ให้ความรู้นักเรียนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาผักไห่ให้ความรู้นักเรียนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)

กปภ.สาขาผักไห่ให้ความรู้นักเรียนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)

           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ โดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กันให้แก่นักเรียน และ ครู อาจารย์ ในงานนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) หมู่ที่ 11 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เข้าร่วมแจก จำนวน 200 ขวด และฉายวีดีทัศน์กระบวนการผลิตน้ำประปาและกระบวนการวัดความขุ่นของน้ำ พร้อมนำของ ชำรวยและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดไปแจกจ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน