กปภ.สาขาตรังประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตรังประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาตรังประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาตรังประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 . หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

กปภ.สาขาตรัง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวกปภ.สาขาตรังประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 . หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

กปภ.สาขาตรัง ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน