กปภ. เขต 10 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในงานแห่ตรุษจีน จ.นครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เขต 10 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในงานแห่ตรุษจีน จ.นครสวรรค์

กปภ. เขต 10 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในงานแห่ตรุษจีน จ.นครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์,นายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ พร้อมทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกบูธบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 3,600 ขวดฟรีแก่ประชาชนชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมชมขบวนแห่กลางวันในงาน " 102 ปี ประเพณีมั่งคง ยืนยงตลอดกาล" ณ บริเวณเยื้องหน้าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  สำหรับประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ เป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนในตำบลปากน้ำโพและชุมชนใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2561โดยในวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ การเชิดสิงโตและมังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงขบวนแห่ของหน่วยงานภาคต่างๆ ที่มาสร้างสีสันให้ตรุษจีนชาวปากน้ำโพปีนี้คักคักตลอดเส้นทางของถนนสวรรค์วิถี ทั้งนี้ การออกบูธบริการน้ำดื่มฟรีแก่พี่น้องชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมชมงานตรุษจีนปากน้ำโพ เป็นกิจกรรมที่งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 10 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้น้ำ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร กปภ. ตามวิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" 

เลื่อนขึ้นข้างบน