กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน

กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากนั้นร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท นำโดย นายชูชาติ บุญเปียง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา และอุปสรรค ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน ก่อนเวลาให้บริการ จากนั้น ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณโรงกรองน้ำภายในสำนักงานฯ เพื่อรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความมั่นใจผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน