กปภ.เขต 10 จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี ทำบุญสำนักงานและร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานในกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 39 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เขต 10 จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี ทำบุญสำนักงานและร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานในกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 39 ปี

กปภ.เขต 10 จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี ทำบุญสำนักงานและร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานในกิจกรรม 5 ส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 39 ปี

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล บริเวณ ศาลประจำสำนักงาน กปภ.ข.10 พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และรับภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานในวาระครบรอบ 39  ปีแห่งการสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาคและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ในอดีตที่ล่วงลับ โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

     จากนั้นในช่วงบ่าย รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทำความสะอาด  5 ส. (Big Cleaning Day)  โดยมีนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานสังกัด กปภ.เขต 10 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองทั้ง 6 กองได้นำทีมพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาด ได้แก่ การทาสี ตีเส้นจราจร ทำสัญลักษณ์ทางเดินรถสำหรับผู้พิการ ร่วมกันขุดลอกและล้างท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยรอบและภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักการ 5 ส. อีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน