กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ออกให้บริการนอกสถานที่ “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ 3/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ออกให้บริการนอกสถานที่ “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ 3/2561

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ออกให้บริการนอกสถานที่ “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ 3/2561

 

                  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ โดยนายพรชัย เกษดี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2561 ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าวะตะแบก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่, รับแจ้งท่อแตกรั่ว, รับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหญ่, รับหนังสือปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำและคำร้องอื่น ๆ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านระบบประปา พร้อมกับตอบข้อซักถามปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการอำเภอเทพสถิต

เลื่อนขึ้นข้างบน