กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ให้ความรู้ด้านระบบประปา ตามนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ให้ความรู้ด้านระบบประปา ตามนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ให้ความรู้ด้านระบบประปา ตามนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

                   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ นำโดยนายพรชัย เกษดี ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายพชร ทีบัวบาน หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำผิวดิน ด้านการใช้สารเคมีและการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลตะโก อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด ตามนโยบายโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

เลื่อนขึ้นข้างบน