กปภ.สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

กปภ.สาขาจัตุรัส  จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

                  นายอารมณ์ จำนงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๑ ในวาระครบรอบ ๓๙ ปี กปภ. ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมท่อแตก-ท่อรั่วภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำประปา รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ พร้อมทั้งแบบสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน