กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

                  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ โดยนายพรชัย เกษดี ผู้จัดการฯ มอบหมายให้ นายคมกริช คมขาว หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดหนองกก หมู่ ๘ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วมกิจกรรมสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ และสร้างความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน  พร้อมได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๖๐๐  ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน