การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วานนี้ (วันอังคาร ที่ 6มีนาคม 2561) กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) โดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกรับชำระเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ศาลากลาง ม.1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีงานจัดเก็บรายได้ 1และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ และให้คำปรึกษาด้านน้ำประปา ตลอดจนรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากสำนักงานฯ

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขาขอนแก่น (พ)  รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน