กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กปภ.สาขาแหลมฉบัง ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง โดยพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ได้ดำเนินการระบายตะกอนออกจากเส้นท่อ เพื่อลดความขุ่นในระบบจำหน่ายน้ำ ให้ได้น้ำประปามีความใสสะอาดเหมาะสำหรับการอุปโภค บริโภค ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ในบริเวณพื้นที่จำหน่ายน้ำ ชุมชนหนองคล้าเก่า  หนองคล้าใหม่ และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 

เลื่อนขึ้นข้างบน