กปภ.สาขาชุมแพ ดำเนินโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาชุมแพ ดำเนินโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

กปภ.สาขาชุมแพ ดำเนินโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

                  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ด้านการใช้สารเคมีและการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิต ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับน้ำประปาของ กปภ. พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย

เลื่อนขึ้นข้างบน