กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้การต้อนรับ กปภ.สาขา ในสังกัด กปภ.ข.๓ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง GEEC (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้การต้อนรับ กปภ.สาขา ในสังกัด กปภ.ข.๓ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง GEEC

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ให้การต้อนรับ กปภ.สาขา ในสังกัด กปภ.ข.๓ เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง GEEC

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมนางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช หัวหน้างานอำนวยการ นางกัญญา เฉลิมชัย หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน