กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งฯ ผู้ใช้น้ำรายใหม่ และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันฯ แก่ผู้ใช้น้ำรายเก่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งฯ ผู้ใช้น้ำรายใหม่ และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันฯ แก่ผู้ใช้น้ำรายเก่า

กปภ.สาขาบ้านบึง ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งฯ ผู้ใช้น้ำรายใหม่ และจัดกิจกรรมเติมใจให้กันฯ แก่ผู้ใช้น้ำรายเก่า

                             เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ตามแนวขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาบ้านบึง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางไปขอรับบริการที่ กปภ.สาขา สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มายื่นคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่เป็นอย่างมาก

                           นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)"ครั้งที่ 5/2561 ณ บริเวณชุมชน ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุดภายในบ้าน ฟรีค่าแรงและอุปกรณ์ประปา ทำการล้างหน้ามาตร ระบายตะกอนหัวดับเพลิง เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา และประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารกับ กปภ.สาขาบ้านบึง ผ่าน Facebook และ Line ในการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน