กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรง

วันที่ 9 มีนาคม 2561 กปภ.สาขาตราดได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคันทรงเพื่อใช้ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ในการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยสร้างห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ และจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและพิการในตำบลหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด โดยมีนางชุติมา ฉิมนุมาศ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นผู้แทนมอบน้ำดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน