กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการ กปภ.สาขาแหลมฉบัง และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน จัดเก็บเอกสาร พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสำนักงานบริเวณทางเท้า เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน