การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดการประชุมติดตามผลการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดการประชุมติดตามผลการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ จัดการประชุมติดตามผลการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยผู้จัดการ สกล ถุงทรัพย์ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และทักษะวิธีคิดในการทำงาน และร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานพร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเด่นประจำไตรมาส 2/61 ซึ่งได้แก่ นายนาม มีผล ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 6 งานอำนวยการและร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน