กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

     การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง และหัวหน้างาน  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน การเตรียมพร้อมเข้าประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนอุปสรรคในการทำงานมาร่วมปรึกษา อีกทั้งช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย ณ. ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานกปภ.สาขาระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน