กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561

กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง นำโดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง นายพินิจ ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการกปภ.สาขาระยอง พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561 เพื่อยกย่องชมเชย และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพี่อนร่วมงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพัน) โดยผลการลงคะแนนคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561 ได้แก่ นายศักดิกร เชื้อแพ่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน