กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัด Morning Talk ประจำไตรมาส 2/ 2561 พร้อมลงนามในพันธสัญญาและร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน กปภ.สู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัด Morning Talk ประจำไตรมาส 2/ 2561 พร้อมลงนามในพันธสัญญาและร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน กปภ.สู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน

กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.10 จัด Morning Talk  ประจำไตรมาส 2/ 2561 พร้อมลงนามในพันธสัญญาและร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน กปภ.สู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดกองบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาสที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    ทั้งนี้  นางรัตติยา กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.เขต 10 ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานในสังกัดกองบริหารทั่วไปได้รับทราบเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไปยังกระตุ้นให้พนักงานในสังกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปลูกฝังค่านิยมองค์กร "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" ให้ กปภ.บรรลุวิสัยทัศน์ "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" พร้อมนำองค์กรสู่ความสำเร็จและยั่งยืน จากนั้นได้นำพนักงานในสังกัดทุกคนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน กปภ.สู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งนี้ ทุกคนได้คัดเลือกนางสาวฤทัยวรรณ ชังยั่งยืน นักบริหารงานทั่วไป 5 งานธุรการ ให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561 อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน