กปภ.สาขาบางปะกง ออกพบประชาชนใน “โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบางปะกง ออกพบประชาชนใน “โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)”

กปภ.สาขาบางปะกง ออกพบประชาชนใน “โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)”

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาบางปะกง โดยนายจิรายุ ปานศิริ หัวหน้างานบริการฯ, นางสมพิศ ศรีสุวรรณ หัวหน้างานอำนวยการ, พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาบางปะกง จัดกิจกรรมออกพบประชาชนในพื้นที่ตาม "โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)" โดยออกให้บริการรับคำขอติดตั้งประปาให้กับประปาชาชน แจกของที่ระลึกและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล หมู่ 1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 09.00 . – 12.00 .

เลื่อนขึ้นข้างบน