กปภ.สาขาพระพุทธบาท ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ อบต.โคกสว่าง จ.สระบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ อบต.โคกสว่าง จ.สระบุรี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ร่วมกับ กปภ.สาขาหนองแค ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ณ อบต.โคกสว่าง จ.สระบุรี

      เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ประเสิรฐสุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคพระพุทธบาท ร่วมกับ นายชวลิต วรชิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมให้ความรู้เรื่องระบบประปาขั้นพื้นฐานกับประชาชน ณ อบต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจขอติดตั้งน้ำประปาเป็นจำนวนมาก

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน