การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วและ ทำ Step Test บริเวณ DMA 4 โซนตลาดโรงเกลือ ตามที่งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียได้รายงานปริมาณการจ่ายน้ำสูงผิดปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วและ ทำ Step Test บริเวณ DMA 4 โซนตลาดโรงเกลือ ตามที่งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียได้รายงานปริมาณการจ่ายน้ำสูงผิดปกติ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอรัญประเทศ ลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วและ ทำ Step Test บริเวณ DMA 4 โซนตลาดโรงเกลือ ตามที่งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียได้รายงานปริมาณการจ่ายน้ำสูงผิดปกติ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ).สาขาอรัญประเทศนำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วและ ทำ Step Test บริเวณ DMA 4 โซนตลาดโรงเกลือ ตามที่งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียได้รายงานปริมาณการจ่ายน้ำสูงผิดปกติ โดยได้รับความร่วมมือจากงานน้ำสูญเสีย กปภ.เขต 1 เพื่อหาสาเหตุให้เป็นไปตามแผนการลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย โดยดำเนินการตรวจสอบพบท่อเมนรองรั่วไหลลงท่อระบายน้ำและได้ดำเนินการซ่อมโดยเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของผู้ว่าการ กปภ

เลื่อนขึ้นข้างบน