กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนมีนาคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนมีนาคม

กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนมีนาคม

                           เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในเดือนเมษายน โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมถึงการวางแผนร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ ยังร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของพนักงานที่เกิดในเดือนมีนาคม อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน