กปภ.สาขาบ้านโป่ง ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง  มอบหมายให้นางฐิตารีย์ ฐิติรัชต์ธนกุล  หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ทำกิจกรรมเพื่อลดน้ำสูญเสีย  บริเวณถนนสันติสุข  ซอยข้างเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ประจำเดือนมีนาคม 2561  ตามแผนลดน้ำสูญเสียประจำปี 2561  วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561

เลื่อนขึ้นข้างบน