กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนมีนาคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนมีนาคม

กปภ.สาขาบ้านบึง จัดประชุมสายงาน ประจำเดือนมีนาคม

                       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดประชุมสายงาน ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อเป็นการรายงานและติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน รวมถึงรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมสัมมนา หัวข้อ "รอบรู้ ก้าวสู่ GECC" พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาพัทยา(ชั้นพิเศษ) และให้ทุกสายงานเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน