กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

กปภ. สาขาบ้านบึง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

                  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมนึก สุรินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบ้านบึง เพื่อพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในเดือนมีนาคม และ กปภ.สาขาบ้านบึง ส่งตัวแทนนักกีฬาร่วมแข่งขันในงาน "วันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ 39 ปี"  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนี้ ยังร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของพนักงานที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน