กปภ.สาขาท่ามะกา "เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)" วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาท่ามะกา "เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)" วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

กปภ.สาขาท่ามะกา "เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)" วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผจก.กปภ.สาขาท่ามะกา "เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)" ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม โดยมี กปภ.สาขากาญจนบุรี, กปภ.สาขานครปฐม และกปภ.สาขาเลาขวัญ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัดกปภ.สาขา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อได้มีความรู้จากการศึกษาดูงาน เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการทำงานในหน่วยงานและ ต่างหน่วยงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน